Cara Untuk Hindari Ganguan Setan Dirumah

Setan adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang telah berjanji akan menggoda dan menyesatkan manusia. Setan mengerahkan segala kemampuannya untuk menyesatkan manusia dengan berbagai cara agar manusia terjerumus ke dalam api neraka sebagai teman setan.

Ada beberapa cara untuk menghindari godaan setan yang terkutuk, salah satunya iaitu dengan membaca bacaan Al-Qur’an. Surah apa yang dapat menghindarkan kita dari godaan setan?

Al-Qur’an merupakan kumpulan firman Allah SWT sebagai pedoman hidup manusia dan ternyata ada beberapa surat dalam kitab suci ini yang dapat digunakan untuk mengusir setan yang selalu menggoda manusia agar terjerumus dalam lembah dosa.

Dalam hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad telah diceritakan bahawa pada malam hari yang sangat gelap dan turun hujan, para sahabat keluar untuk mencari Rasulullah untuk menjadi imam dalam solat.

Setelah berjumpa dengan beliau akhirnya Nabi menyerukan kepada para sahabat untuk membaca surah Al-Falaq dan An-Nas sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan petang hari. 

Jika seseorang membaca kedua surah ini di pagi dan petang hari maka Allah akan mencukupi segala sesuatu dalam kehidupannya serta Allah akan menjaganya dari segala tipu daya setan yang dapat menyesatkan manusia, inilah bacaan pengusir jin dan setan yang dapat kita amalkan.

Ternyata tidak hanya surah Al-Falaq dan An-Nas saja yang dapat mengusir setan yang dapat menggoda kita tetapi dalam Al-Qur’an juga masih terdapat beberapa surah yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari setan. 

Berdasarkan hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Muttafa’ bahwa Rasulullah telah menjelaskan jika seseorang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah dengan tulus maka Allah akan mencukupi segala sesuatu dari kehidupannya.

Makna dari kata mencukupi dalam hadis tersebut terdapat beberapa perbezaan pendapat dari para ulama. 

Sebagian ulama mengartikan kata mencukupi sebagai mencukupi seseorang dari solat malam, sedangkan ulama lainnya berpendapat bahawa kata mencukupi bererti Allah akan mencukupi seseorang dari semua kejahatan setan yang selalu mengintainya.

Ayat alquran pengusir setan dan jin ini juga semakin dikuatkan dengan hadis Nabi yang menerangkan bahwa sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah SWT telah menurunkan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dan jika seseorang membaca dua ayat tersebut dalam rumahnya maka setan tidak kan mampu untuk mendekatinya hingga tiga malam. 

Dua ayat ini merupakan ayat yang dapat melindungi kita dari godaan dan tipu daya setan yang dapat menjerumuskan manusia kedalam kegelapan.

Sebagai seorang muslim hendaknya mengamalkan ketiga surah itu di waktu pagi dan petang hari kerana Allah akan menjaga kita dari gangguan setan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka.

Surah Al-Falaq, An-Nas, dan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah merupakan doa pengusir setan dan jin yang dapat membentengi diri kita dari bahaya setan yang dapat merosak keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 

Setan tidak hanya menggoda kita dari luar saja tetapi juga dapat membisikkan tipu daya melalui hati manusia sehingga banyak diantara kita yang terjerumus dalam jebakan setan.

Tidak hanya dengan mangamalkan ketiga surah di atas saja kita dapat terhindar dari godaan setan, kita juga harus memperbaiki kualiti keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan selalu meningkatkan ibadah dan menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa.

Demikian informasi 3 surah dalam Al-Qur’an yaitu Al-Falaq, An-Nas, dan 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, bacalah! setan tidak akan masuk ke rumah anda.