Alhamdulillah, Hidup Lebih Bahagia

Artikel ini akan menerangkan perkara yang berkaitan nafkah kepada isteri yang bekerja.

Apakah hukum suami tidak memberi nafkah kepada isteri yang bekerja?

Apakah jenis nafkah yang wajib diberikan suami kepada isteri?

Artikel ini dirujuk melalui tulisan Ustaz Muhammad Fathi Yusof mengenai bab nafkah dalam buku fiqah berkahwinan.

Semoga dapat menjadi rujukan anda dalam hal berkaitan permasalahan ini.

Soalan 1

Ustaz, saya dan isteri sudah sembilan tahun hidup bersama.

Alhamdulillah, hidup kami bahagia.

Isteri saya bekerja sejak berkahwin lagi. Kami mengagihkan tanggungan rumah tangga seperti ansuran rumah, ansuran kereta, belanja dapur, belanja sekolah anak-anak, belanja bil-bil dan lain-lain antara kami berdua.

Manakala perbelanjaan keperluan diri seperti pakaian, bil telefon dan lain-lain ditanggung masing-masing.

Pendapatan isteri saya setakat ini melebihi perbelanjaan-perbelanjaan ini dan dia masih mampu menyimpan setiap bulan pada jumlah yang agak banyak.

Adakah saya masih wajib memberikan nafkah kepada isteri saya dalam keadaan ini?

Jawapan:

Suami wajib memberikan nafkah kepada isteri, iaitu untuk memberikan makanan dan pakaian yang mencukupi serta menyediakan tempat tinggal yang sesuai.

Kewajipan ini berasaskan beberapa dalil al-Quran dan sunah.

Antaranya firman Allah:

Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka. — Surah al-Nisa’ ayat 34

Sumber: akuislam.com