Penaklukan Baitul Maqdis Tanda Kiamat


Di antara tanda-tanda Kiamat adalah penaklukan Baitul Maqdis. Dijelaskan dalam hadits ‘Auf bin Malik Radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ‘Ingatlah (wahai ‘Auf) ada enam (tanda) sebelum datangnya hari Kiamat....’” (Lalu beliau menyebutkan salah satunya), “Penaklukan Baitul Maqdis.”(HR Bukhari)

Kembalinya kaum Yahudi ke Palestin sebagai tanda bahawa kiamat telah dekat, kerana setelah mereka kembali, tidak lama setelah mereka berkuasa di Palestin kaum muslimin akan memerangi mereka dan baitul Maqdis ditaklukkan kembali oleh kaum muslimin.

Sebagaimana hadist, Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : “Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum Muslimin memerangi Yahudi, 

Lalu kaum Muslimin akan membunuh mereka sehingga setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pokok, tetapi batu dan pokok itu berkata, ‘Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. ’ Kecuali (pohon) gharqad karena ia adalah pohon Yahudi.” (HR Muslim)

WAHAI JIWA YANG TENANG KEMBALILAH KEPADA ALLAH, BAGAIMANA HATI MAMPU BERGEMBIRA KETIKA MAUT MENGEJAR KITA.PERSIAPKAN DIRI SEBELUM AJAL MENJEMPUT KITA. Editor : Mib